Wystawa Henryka Ciruta (27.09.2016)

CZAS

wernisaż 27.09.2016 godzina 19.00 do 18.10.2016

MIEJSCE

Instytut 116 – Galeria
ul. Grochowska 116, 04-301 Warszawa

INFO

Geoformy to przefiltrowane przez soczewkę wzory, kolory i kształty, które choć bliskie estetyce abstrakcyjnego malarstwa, pozostają dziełem natury. Swój pełnoprawny status zyskują jednak w obiektywie olsztyńskiego fotografa Henryka Ciruta, którego malarskie mikrofotografie stanowią świadectwo siły twórczej obserwacji, aranżacji kadru oraz wyczucia detalu. Twórczość Henryka Ciruta oscyluje wokół wizualnych reprezentacji żywiołów. Dostrzeżenie piękna i historii zapisanych w krajobrazie staje się tu przepustką do wnikliwszej eksploracji i głębszej wrażliwości na świat.

BIO

Henryk Cirut

Urodził się w 1948 roku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu oraz Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Psychologii i Pedagogiki. Sztukator w Lubelskim Przedsiębiorstwie Konserwacji Zabytków (m.in. prace sztukatorskie w zamojskim ratuszu oraz pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim), redaktor graficzny “Gazety Olsztyńskiej” od 1974 do 1979 r., w latach 70. także współtwórca gazety studentów Warmii i mazur “Dylematy”, jeden z pomysłodawców Olsztyńskiego Informatora Kulturalnego OIK, wieloletni członek zespołu redakcyjnego biuletynów prasowych Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych “Śpiewajmy Poezję”, współzałożyciel Fundacji Środowisk Twórczych. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, następnie kontynuował ją w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Cykl siedmiu indywidualnych wystaw fotograficznych zainaugurował 19 czerwca 2015r. wystawą “GEOFORMY” W Galerii Rynek Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) w Olsztynie. Ponadto był autorem zdjęć do projektów muzyczno-wizualnych, takich jak:

– “Muzyka w obrazie” w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie z inicjatywy Elżbiety i Andrzeja “Andymiana” Mierzyńskich z udziałem czterech muzyków z Polski

– projekt muzyczno-wizualny “Cztery pory roku muzyki niezależnej – dialog z Vivaldim” w olsztyńskim planetarium

– dwa koncerty z cytatami muzyki Vivaldiego “Cztery pory roku” Elżbiety i Andrzeja “Andymiana” Mierzyńskich w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie

– koncert “Pieśni warmińskie” Feliksa Nowowiejskiego w Katedrze olsztyńskiej

Galeria