ROZMOWY Z HERAKLITEM (17.09.11)

JACEK JĘDRZEJCZAK, WŁODZIMIERZ PYTKOWSKI / ROZMOWY Z HERAKLITEM

CZAS

17.09.2011

INFO

Z okazji otwarcia INSTYTUTU 116, 17 września 2011r. odbyła się prezentacja projektu Jacka Jędrzejczaka ROZMOWY Z HERAKLITEM ze specjalnym udziałem Włodzimierza Pytkowskiego.

Jacek Jędrzejczak – fotografia, video (2004 -2010, videoart z serii “Identity”). Włodzimierz Pytkowski – rzeźba.

Jacek Jędrzejczak o swoim projekcie: 

Rdzeniem pracy jest moja odwieczna fascynacja ogniem, jego naturą i strukturą. Jego dwojaka natura (niszczycielska siła i życiodajne ciepło) to podziwiany i analizowany przeze mnie warunek życia, impuls do zmian. Pożywkę dla swej fascynacji odnalazłem w filozofii Heraklita z Efezu, filozofa greckiego, jednego z największych myślicieli starożytnych, uznającego ogień za zasadę działania wszechświata. Heraklit uważał, że ogień żyje śmiercią tego, co spala, a jego dynamika oddaje ruch i dynamikę świata – wiecznego i odwiecznego. Wszystko jest fascynującym kręgiem życia i śmierci. Cykl się zamyka, ale nigdy nie jest skończony. Heraklit przedstawiał swoje poglądy za pomocą alegorii i aforyzmów, co także jest mi niezmiernie bliskie i z czym – poprzez wizualną pracę oraz zastosowanie techniki filmowej – rozmawiam.

BIO

Jacek Jędrzejczak – zajmuje się fotografią artystyczną i sztuką wideo. Głównym kierunkiem jego artystycznych poszukiwań jest analiza ludzkiej psychiki i jej ciemnych stron – lęków, niepokojów, przyczyn agresji. Wykładowca, kolekcjoner sztuki, wydawca. Inicjator Instytutu 116.

www.jacekjedrzejczak.pl

Włodzimierz Pytkowski – absolwent Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Katedra Wzornictwa Przemysłowego. Tworzy rzeźby monumentalne i użytkowe (kamień, ceramika i statuetki z metalu). 

Materiały wideo

Galeria