Poetycko – muzyczne działania performatywne w Instytucie 116

Galeria