You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Koncert w Instytucie 116 Piotr Dąbrowski i Andrzej Rejman !!! .

Magiczny, muzyczny wieczór w przestrzeni Instytutu 116 z udziałem: Piotr Dąbrowski, Andrzej Rejman oraz Jacek Jędrzejczak Photography & Visual Art
Warszawa, 20.11.2019
fot: Jacek Jędrzejczak Photography & Visual Art Fragment niezwykle gorącego koncertu w Instytucie 116 Piotr Dąbrowski i Andrzej Rejman !!! .
Full Screen i pełna rozdzielczość .

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/DeIojau-_hQ” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>