You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Mehdi Gholami, Andrzej Rejman, Karolina Wasilewska Koncert 11.12.2017

Mehdi Gholami, Andrzej Rejman, Karolina Wasilewska Koncert 11.12.2017

Mroczne mury Instytutu 116 ponownie wsłuchały się w nowe dźwięki!

Fragment niezwykłego koncertu w Instytucie 116.

Warszawa 11.12.2017 r.

Mehdi Golhami, Andrzej Rejman, Karolina Wasilewska by Jacek Jędrzejczak, dźwięk: Rafał Smoliński